In het Obligatie reglement staat beschreven aan welke regels de uitgifte van de Naober Obligatie Lening voldoet:

 1. Doel
 2. Uitgifte
 3. Intekening
 4. Toewijzing
 5. Obligatieregister en Verhandelbaarheid
 6. Rente
 7. Looptijd - Aflossing - Opeisbaarheid
 8. Uitloting
 9. Uitbetaling
 10. Fiscale aspecten
 11. Slotbepalingen

Het NaoberLOOkaal is gevestigd aan de

Scheperboersweg 2
7437 RG  Bathmen

Het NaoberLOOkaal staat ter beschikking aan inwoners en organisaties van het buurtschap Loo en omstreken. Voor verhuur kunt u een aanvraagformulier voor een reservering invullen.

 

Reserveren

Bekijk ook onze Facebook pagina

Als bestuurslid, commissielid, vrijwilliger of belangstellende kan je je aanmelden op deze site.

Het NaoberLOOkaal ontvangt subsidie van: