Certificaat Horeca KSMGMet ingang van 1 juli 2021 is de nieuwe alcoholwet van kracht en dient het NaoberLOOkaal aan deze nieuwe alcoholwet te voldoen. Dit heeft consequenties voor het exploiteren van het NaoberLOOkaal, met name voor de tijden dat er alcohol geschonken wordt. Dit betekent dat gedurende deze tijden er een barvrijwilliger met een IVA-certificaat aanwezig moet zijn en dat deze barvrijwilliger ook in de administratie van het NaoberLOOkaal bekend dient te zijn. IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcoholgebruik.

Aangezien het uitgangspunt is dat de exploitatie van het NaoberLOOkaal zoveel als mogelijk zonder inzet van vrijwilligers vanuit de NaoberLOOkaal organisatie wordt gedaan, verzoeken wij de gebruiker om te voorzien in een barvrijwilliger met een IVA-certificaat.

Wellicht is er binnen jullie gelederen al iemand die een IVA-certificaat heeft. In dat geval is het voldoende dat deze persoon zijn of haar IVA-certificaat bij het NaoberLOOkaal registreert.

Indien niemand binnen jullie gelederen een IVA-certificaat heeft, dan kan deze eenvoudigweg via een on-line cursus gehaald worden en vervolgens bij het NaoberLOOkaal geregistreerd worden.

De barvrijwilliger, die in het bezit is van het IVA-certificaat, dient tijdens de tijdstippen dat er alcohol genutigd wordt aanwezig te zijn en toe te zien op de naleving van de alcoholwet. Dit geldt ook voor zelf meegebrachte alcoholhoudende drank.

 

 

Het NaoberLOOkaal is gevestigd aan de

Scheperboersweg 2
7437 RG  Bathmen

Het NaoberLOOkaal staat ter beschikking aan inwoners en organisaties van het buurtschap Loo en omstreken. Voor verhuur kunt u een aanvraagformulier voor een reservering invullen.

 

Reserveren

Bekijk ook onze Facebook pagina

Als bestuurslid, commissielid, vrijwilliger of belangstellende kan je je aanmelden op deze site.

Het NaoberLOOkaal ontvangt subsidie van: