Aanvraag voor reservering

Met dit formulier kan je een aanvraag voor een reservering van het NaoberLOOkaal doen. Wij hebben 2 ruimtes ter beschikking: de grote recreatiezaal beneden voor ca. 50 personen en de kleine vergaderzaal boven voor 8 personen (maximaal 12 personen).

Na alles ingevuld te hebben, druk op de verzendknop. Na enige tijd krijg je via het ingevulde e-mailadres een bevestiging van je aanvraag. Ontvang je geen e-mail, kijk dan even in je spambox.

Invalid Input

Geef aan wie de contactpersoon is.

Geef de straat op.

Geef het huisnummer op.

Geef de postcode op.

Geef de woonplaats op.

Geef een telefoonnummer, waarop je te bereiken bent, op.

Geef een geldig e-mailadres op.

Welke ruimte wil je huren?

Geef een datum en begintijd op.

Geef een datum en eindtijd op.

Vul in voor welke activieteit je het NaoberLOOkaal wil huren.

Invalid Input

Geef aan of de vermelding in agenda openbaar of anoniem moet zijn.

Voor het NaoberLOOkaal zijn een aantal Huurvoorwaarden opgesteld. Bekijk deze voorwaarden zorgvuldig, want bij niet voldoen aan de voorwaarden is de beheerder van het NaoberLOOkaal bevoegd de activiteit te laten afbreken zonder recht op restitutie van huurgelden. Je dient akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Geef aan dat je akkoord bent.

Vanaf 1 juli 2021 is het verplicht dat er een barvrijwilliger met een IVA-certificaat aanwezig is in het NaoberLOOkaal om het moment dat er alcohol genuttigd wordt. Aangezien het NaoberLOOkaal zonder personeel werkt voor de bezetting van de bar, dient de gebruiker / huurder zelf te voorzien in een barvrijwilliger met een IVA-certificaat.

Geef aan of jullie al dan niet alcohol gaan nuttigen.

Geef aan wie jullie barvrijwilliger met IVA-certicaat is.

Voor feesten & partijen staat het NaoberLOOkaal enkel ter beschikking aan personen, die woonachtig zijn in de schoolkring Loo. Geef hiernaast aan wat je binding is met Loo. De beheerder van het NaoberLOOkaal is gerechtigd om een aanvraag voor reservering niet te honoreren.

Invalid Input

Voor maken van reserveringen voor het NaoberLOOkaal maakt de Stichting van Loo gebruik van een aantal persoonlijke gegevens. Hiervoor is een AVG privacyverklaring opgesteld. Bekijk deze AVG privacyverklaring zorgvuldig, want bij niet akkoord gaan met de verklarig kan de Stichting van Loo geen huurovereenkomst aangaan. Je dient akkoord te gaan met deze AVG privacyverklaring.

Geef aan dat je akkoord bent.

Het NaoberLOOkaal is gevestigd aan de

Scheperboersweg 2
7437 RG  Bathmen

Het NaoberLOOkaal staat ter beschikking aan inwoners en organisaties van het buurtschap Loo en omstreken. Voor verhuur kunt u een aanvraagformulier voor een reservering invullen.

 

Reserveren

Bekijk ook onze Facebook pagina

Als bestuurslid, commissielid, vrijwilliger of belangstellende kan je je aanmelden op deze site.

Het NaoberLOOkaal ontvangt subsidie van: