Het NaoberLOOkaal is een buurthuis in Loo Bathmen. Op dit moment wordt er een nieuw Naoberlookaal gebouwd. Dit wordt gerealiseerd door vrijwilligers.
De buitenkant van het NaoberLOOkaal is inmiddels klaar. Alleen de grond rondom het Naoberlookaal moet opnieuw ingericht worden. Hier wordt nu een plan voor gemaakt.
Binnen wordt hard gewerkt aan het interieur. Er zullen voorlopig geen foto’s van het interieur van het Naoberlookaal geplaatst worden. Hier wachten we mee tot de officiële opening.
Het gehele gebouw wordt duurzaam gebouwd en zover mogelijk energieneutraal. Zo zijn de vaste lasten per maand zo laag mogelijk.

Geschiedenis:
Op 29 augustus 1969 werd de nieuwe kleuterschool geopend in Loo Bathmen op de plek waar nu het Naoberlookaal staat. Dit gebouw is in de loop der jaren aangepast. Uiteindelijk was er geen kleuterklas meer in het Naoberlookaal. In 2012 bleek dat het noodlokaal niet meer gebruikt ging worden als Peuterspeelzaal door Stichting Peuterspeelzalen in Bathmen. Het Naoberlookaal is sinds die tijd in gebruik door Loo en omgeving als buurthuis. In 2019 is besloten dat het Naoberlookaal niet meer voldeed aan de eisen van nu.

Op de bijeenkomst in april 2019 is met kleine meerderheid besloten om het huidige NaoberLOOkaal niet te renoveren, maar te vervangen door nieuwbouw. Op 6 januari 2021 heeft de gemeente akkoord gegeven voor de nieuwbouw van het Naoberlookaal. Het hele Naoberlookaal is gefinancierd door subsidieverstrekkers, sponsoren en obligatiehouders. In 2022 is de nieuwbouw gerealiseerd. Nu wordt het Naoberlookaal gerund door Stiching vrienden van Loo.

Het NaoberLOOkaal is gevestigd aan de

Scheperboersweg 2
7437 RG  Bathmen

Het NaoberLOOkaal staat ter beschikking aan inwoners en organisaties van het buurtschap Loo en omstreken. Voor verhuur kunt u een aanvraagformulier voor een reservering invullen.

 

Reserveren

Inschrijfformulieren

 

Vrijwilliger

 

Nieuwsbrief

Bekijk ook onze Facebook pagina

Als bestuurslid, commissielid, vrijwilliger of belangstellende kan je je aanmelden op deze site.

Het NaoberLOOkaal ontvangt subsidie van: