Op de bijeenkomst in april 2019 is met kleine meerderheid besloten om het huidige NaoberLOOkaal niet te renoveren, maar te vervangen door nieuwbouw.

Om de plannen van nieuwbouw te verwezenlijken heeft een klein groepje vrijwilligers de koppen bij elkaar gestoken. Deze vrijwilligers zijn:

Rick Oudenampsen, Renée Maas Geesteranus, Karel Maas Geesteranus, Henk Blankena, Jawin Klein Hegeman, Wendy Belt, Thea van Dartel en Ep Haarman.

Er is besloten om ten behoeve van de nieuwbouw een ander bestuur in te zetten, maar eerst zal er verkend moeten worden of de nieuwbouw financieel haalbaar is. Hiertoe zijn gesprekken gaande met de wijkcoordinator, Johannes Vermeulen, en de wethouder voor het plattelandsbeleid, Liesbeth Grijsen. Inmiddels is er een aanvraag voor een LEADER-subsidie goedgekeurd, zijn er toezeggingen van het Oranjefonds en het Coörporatiefonds van de RABO-bank binnen en er is vertrouwen dat de nieuwbouw financieel haalbaar is. De volgende personen hebben zitting genomen in het bestuur van de stichting:

  • Rick Oudenampsen, voorzitter
   Renée Maas Geesteranus, secretaris
   Karel Maas Geesteranus, penningmeester
   Henk Blankena, bouwcommissaris
   Wendy Belt, exploitatiecommissaris
   NN, subsibiecommissaris
   NN, sponsoring en fondsenwervingcommissaris

 

Op dit moment ligt het onderstaande nieuwbouw concept op tafel ter discussie.

 

De doelstelling is om het gebouw zoveel als mogelijk in de omgeving te integreren en qua uiterlijk een gelijke uitstraling als de starterswoningen te creeëren. De ingang van het gebouw gaat beter aansluiten op de parkeerplaats, waardoor de toegankelijkheid verbeterd wordt.

Om zo optimaal van de beschikbare ruimte gebruik te kunnen maken is het voorstel om het gebouw van een zadeldak te voorzien. Hierdoor onstaat ruimte voor een extra vergaderkamer en ruimtes voor opslag van materialen ten behoeve van de vele activiteiten die gaan plaatsvinden. Tevens ontstaat de mogelijkheid om het gebouw duurzamer te maken doordat ventilatiekanalen in de kap kunnen worden verwerkt en zonnepanelen op het schuine dak kunnen worden gemonteerd.

Om er voor te zorgen dat regenwaterafvoer over eigen terrein loopt, dient het gebouw 1 meter vanuit de erfgrens geplaatst te worden. Tussen het gebouw en de Scheperboersweg wordt een parkeerplaats met maximaal 4 parkeervakken gerealiseerd.

Complete tekening nieuwbouw

Het NaoberLOOkaal is gevestigd aan de

Scheperboersweg 2
7437 RG  Bathmen

Het NaoberLOOkaal staat ter beschikking aan inwoners en organisaties van het buurtschap Loo en omstreken. Voor verhuur kunt u een aanvraagformulier voor een reservering invullen.

 

Reserveren

Inschrijfformulieren

 

Vrijwilliger

 

Nieuwsbrief

Bekijk ook onze Facebook pagina

Als bestuurslid, commissielid, vrijwilliger of belangstellende kan je je aanmelden op deze site.

Het NaoberLOOkaal ontvangt subsidie van: