Pand
NaoberLOOkaal, Scheperboersweg 2, Loo-Bathmen

Verhuurder
Stichting Vrienden van Loo

Reservering
o Het NaoberLOOkaal kan gereserveerd worden door derden.

Huurtarief en betaling
o Het huurtarief voor verenigingen bedraagt € 25,- per dagdeel. Dit is inclusief koffie en thee.
o Voor feestjes is het huurbedrag € 50. Dit is exclusief koffie en thee.
o Het tarief dient voorafgaand aan de huurperiode contant of per bank te worden voldaan.

Sleutel
o De sleutel van Het NaoberLOOkaal wordt na ondertekening van de huurovereenkomst overhandigd.
o Met de sleutelhouder zal een afspraak gemaakt worden wanneer de sleutelteruggave plaatsvindt.

Verplichtingen van de huurder
o De huurder zal Het NaoberLOOkaal aanvaarden in de staat waarin die zich bevindt bij aankomst.
o De meubels mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Indien aan het einde van de huurperiode meubels of ander inventaris niet aanwezig of buiten gebruik zijn door ander dan normaal gebruik, zullen deze betaald of vervangen dienen te worden door de huurder, met de goedkeuring van de eigenaar.
o Indien tijdens het gebruik van Het NaoberLOOkaal schade is gemaakt aan gebouw en of materialen en inventaris, dient deze door de huurder te worden hersteld/betaald.
De huurder zal de meubels en andere goederen slechts gebruiken in de ruimte waarin ze geplaatst zijn. Het is verboden deze te verplaatsen buiten Het NaoberLOOkaal.
o De huurder zal geen zaken werpen in de toiletten en wasbakken waardoor deze verstopt kunnen worden. Indien dit toch het geval zou zijn, zal de huurder verantwoordelijk zijn voor de kosten van het verhelpen van deze verstoppingen.
o De huurder zal in Het NaoberLOOkaal geen enkel dier mogen toelaten, zelfs tijdelijk, zonder de goedkeuring van de eigenaar.
o Roken mag alleen buiten. Bij de deur staat een emmer met zand voor de peuken. Deze niet werpen op het schoolplein of in de beplanting.
o In verband met de buren is live-muziek en DJ niet toegestaan. Er mag wel muziek gedraaid worden.
o Vuurwerk afsteken mag niet, alleen op de momenten dat het wettelijk is toegestaan wordt het getolereerd.
o Eindtijd is 12:00uur. Dan echt afronden en geluidniveau tevens aanpassen.
o De huurder zal Het NaoberLOOkaal achterlaten in de staat waarin die zich bevond bij aankomst.
Hierbij in acht nemen dat:
• Meubels weer op de plek worden gezet.
• De thermosstaat teruggezet wordt op 12 graden.
• Het koffiezetapparaat uit staat.
• Het serviesgoed is afgewassen.
• Bij feestjes dient de huurder zelf het afval mee te nemen naar huis.
• Toiletten zijn schoongemaakt.

Voor akkoord:

Datum:

Naam: Handtekening:

Het NaoberLOOkaal is gevestigd aan de

Scheperboersweg 2
7437 RG  Bathmen

Het NaoberLOOkaal staat ter beschikking aan inwoners en organisaties van het buurtschap Loo en omstreken. Voor verhuur kunt u een aanvraagformulier voor een reservering invullen.

 

Reserveren

Inschrijfformulieren

 

Vrijwilliger

 

Nieuwsbrief

Bekijk ook onze Facebook pagina

Als bestuurslid, commissielid, vrijwilliger of belangstellende kan je je aanmelden op deze site.

Het NaoberLOOkaal ontvangt subsidie van: